leaft-left.jpg
leaft-right.jpg

טיפול: ריפוי דרך גלגול

רטרו הילינג

retro healing.jpeg

רטרו הילינג היא שיטת ריפוי אנרגטית שבה הינך מבקר.ת באחד מגלגוליך הקודמים אשר משפיע עליך באופן משמעותי כיום. עיקר המטרה היא לא כל כך לבקר בחיים קודמים אלא ליצור תיקון לאותו הגלגול ובכך לייצר נקודת מבט חדשה שהשפעתה מביאה לשינוי עמוק ברמת הדי.אן.איי בחייך הנוכחים ומביאה טרנספורמציה עמוקה בכל הרמות (פיזית, רגשית, נפשית ורוחנית).

רטרו הילינג אינו היפנוזה, אלא ריפוי אנרגטי. במהלך כל התהליך הינך נשאר.ת לגמרי מודע.ת למה שקורה ונשאר.ת בשליטה מלאה. הינך מונחה בבטחה לחוות מחדש גלגול שלם, אשר הנשמה שלך בחרה בה כמתאימה ביותר בכדי לגעת בדיוק בנושא הנבחר.


 

לאלו סוגיות מתאים רטרו הילינג?

רטרו הילינג מדוייק עבור פתירת נושאים עמוקים ומאתגרים במיוחד בחייך כגון דפוסים מוטבעים, פחדים, כאבים, פוביות,התמכרויות וסוגיות במערכות יחסים משמעותיות (הורים, ילדים, בני משפחה אחרים, בני זוג, חבר.ה קרוב.ה או כל מערכת יחסים משמעותית), וגם בנושאים הכרוכים ישירות בייעודך, גורלך או במשמעות חייך.
אם עבדת שנים רבות על נושא מסויים בחייך שנשאר חסום או תקוע ואינך מצליח.ה לשחרר אותו, סביר להניח שהוא קיים בחייך מכיוון שהוא מוטיב חוזר בגלגולים קודמים. הנשמה שלך זקוקה לתיקון ולהשלמת שיעורים חשובים שלא נלמדו במלואם באותם חיים קודמים. הנשמה לא מבדילה בין עבר, הווה ועתיד מכיוון שהם כרוכים יחד. לכן כל תיקון בגלגול קודם ישפיע על הגלגול הנוכחי. רטרו הילינג הינו טיפול אנרגטי ייחודי ועוצמתי המאפשר לך ליישם את התיקון בכאן ועכשיו.


 

מה קורה במהלך המפגש?

בסשן רטרו הילינג ישנם 3 שלבים וההתהליך כולו אורך כשלוש וחצי שעות.

1. שעה ראשונה: ביחד אנו מזהים את הסוגיה המדויקת עימה נשמתך רוצה להתמודד, וכיצד בדיוק נושא זה מונע ממך להתפתח ולצמוח בחייך.


 

2. שלב זה אורך כשעתיים ונעשה בשכיבה. בזמן זה הינך מונחה למסע שמוביל אותך בבטחה לגלגול קודם שהוא הגלגול המתאים ביותר אותו בחרה הנשמה בכדי להתמודד עם הבעיה / האתגר / החסימה שלך וכו׳. את.ה מבקר.ת מחדש באירועים משמעותיים מאותו גלגול ובכך יוצר.ת בתוכך תמורות רגשיות עמוקות.


 

3. במהלך 30 הדקות האחרונות אנו דנים בחוויית הריפוי שלך ואת.ה מקבל.ת הנחיות ספציפיות לעיבוד ולשילוב החוויה שלך בחיים הנוכחיים.