leaft-left.jpg
leaft-right.jpg
childhood_traumas_release

טיפול ריפוי שמאני

שחרור טראומות ילדות

אירועים שקרו, חוויות לא נעימות, טראומטיות משאירים חותמת חזקה על חיינו ומשפיעים על מערכתטכניקת ריפוי שמאנית זו מנקה ומשחררת דפוסים ותבניותשרכשנו במהלך שנות ילדותינו המוקדמות, מגיל 0 עד 5. אלה שנים משמעותיות שמותירות חותמת על המשך חיינו

 

האמונות שלנו, על היכולות שלנו, על השפע שלנו, על ההתנהגות החברתית שלנו, על המיניות שלנו, על מערכות היחסים שלנו... אלה הם היסודות של בניין חיינו.

 

פעמים רבות הזיכרונות שלנו עולים וצפים בגילאים מאוחרים יותר, או שיכולה להיות הדחקהלגבי אירועים טראומטיים שקרו לנו... כאשר השורש לדפוסים ולתבניות שרכשנו נמצאבחמשת השנים הראשונות לחיינו.

 

במהלך חיינו אנו חוזרים על אותם תבניות או דפוסים, מבלי להבין שרכשנו אותם בגיל צעיר מאוד, ויש אפשרות לשחרר אותם מהמערכת שלנו. אנו וחוזרים על דפוסים כדי שנוכל להכיר בהם, לזהות אותם ואז לשחרר אותם לחלוטין מחיינו.

 

יש אנשים שעוברים שנים של טיפול פסיכולוגי כדי להתמודד עם טראומות ילדות וחסימות. הילינג שמאני זה משחרר בטיפול אחד תבניות ודפוסים, שמטופלים במשך שנים בטיפולים פסיכולוגים. ריפוי זה מאפשר לך לעבד ולשחרר דפוסים אלה בתהליך קצר ועמוק מאוד (אורך טיפול כשעתיים).

 

 

?למי מתאים הטיפול

 

לכולם... לאנשים שמזהים בעצמם דפוסים חוזרים, לכל מי שחווה אירוע או זיכרון לא נעים מתקופת ילדותו, למי שמרגיש שיש לו עניין לא פתור עם הוריו, למי שהרגיש חוסר אהבה או קיפוח מהוריו, למי שחווה משבר בילדותו, למי שחווה אלימות פיסית/רגשית/מילולית עם הוריו, או היה עד לסיאוציה כזאת בין הוריו, למי שחווה ניצול מיני/ תקיפה/ אונס בילדותו, לכל מי שמרגיש חסימה במיניות שלו, קושי לבטא את עצמו מבחינה מינית, למי שנולד מהריון לא רצוי, למי שנולד בניתוח קיסרי או בלידה קשה וטראומטית, למי שחווה תאונה בגיל צעיר, ולכל מי שחווה תחושה של משהו עמוק שמושרש בשנות הילדות...

 

Other treatments that might interest you:

רטרו הילינג
retro healing.jpeg